Autyzm

Choroba psychiczna, obejmująca całościowe zaburzenie rozwoju dziecka, co objawia się nieprawidłowym funkcjonowaniem we wszystkich obszarach rozwoju (zaburzenia relacji społecznych, komunikowaniu się, przestrzeganiu reguł społecznych).

Zaburzenia autystyczne mają zróżnicowany charakter i często nie tworzą jednolitego obrazu choroby, dlatego w piśmiennictwie używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.