Cytochrom P450

Grupa białek uczestnicząca w procesie metabolizmu m.in. leków oraz substancji toksycznych i trujących.