Dyslipidemia

Jest to zespół zaburzeń charakteryzujący się podwyższonym poziomem cholesterolu ogółem, cholesterolu LDL i triglicerydów oraz obniżonym stężeniem cholesterolu HDL.

W zależności od rodzaju występującego zaburzenia wyróżnia się:
– Hipercholesterolemia –  podwyższony poziom cholesterolu;
– Hipertrójglicerydemia – podwyższony poziom triglicerydów;
– Hiperlipidemia mieszana – podwyższony poziom cholesterolu i triglicerydów.