(Genetyczne) predyspozycje sportowe

Indywidualne uwarunkowania, które odpowiadają za możliwości osiągania rezultatów w różnych dziedzinach sportu. Predyspozycje sportowe dzielone są ze względu na właściwości budowy, a także funkcjonowania struktury morfologicznej i biologicznej ciała, określanej zdolnościami motorycznymi. Cechy, które związane są z potencjałem sportowym uzależnione są od kilku różnych genów i ich efektu sumarycznego oddziaływania, ale również od czynników psychologicznych, somatycznych, neurokoordynacyjnych i kondycyjnych.

Największym stopniem zależności od czynników genetycznych cechuje się wzrost mocy maksymalnej, stopień wytrzymałości mięśni, wydolność tlenowa, szybkość oraz precyzja ruchu. Analizę genetycznych predyspozycji sportowych zapewnia badanie komplementarne z iGenesis Fit Sport. Przedstawia predyspozycje genetyczne, które są niezbędne do optymalizacji treningów, poprawy osiągnięć sportowych i usprawnienia przebiegu procesu regeneracji powysiłkowej. Fit Sport to badanie, które kierowane jest do osób, chcących pozyskać wiedzę na temat posiadanych predyspozycji sportowych. To idealne rozwiązanie w świadomym kształtowaniu aktywnego trybu życia, ponieważ uwzględnia kompleksowo dostosowaną dietę oraz plan treningowy.