Metabolizm leków

Przemiany biochemiczne, jakim ulega lek w organizmie człowieka oraz inne zjawiska obejmujące proces wchłaniania, transportowania, magazynowania i usuwania leku oraz jego substancji pochodnych (metabolitów) z organizmu.