Nutrigenomika

To gałąź genomiki żywienia –  nauki badającej związek między genotypem, fenotypem, a spożywaną żywnością oraz wpływem na zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jej zadaniem i założeniem jest tworzenie indywidulanych planów żywieniowych, diet, ustalanych na podstawie profili genetycznych w celu obniżenia ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nietolerancje pokarmowe czy choroby jelit oraz zachowania prawidłowej masy ciała.

Nutrigenomika skupia się na tym, w jaki sposób składniki odżywcze oraz bioaktywne składniki diety regulują ekspresję genów odpowiedzialnych między innymi za wytwarzanie białek wchodzących w skład enzymów trawiennych, regulację metabolizmu, zachowanie homeostazy organizmu oraz jaki mają wpływ na ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych o podłożu genetycznym.

Nutrigenomika wykorzystuje wiedzę z dziedziny transkryptomiki żywienia, czyli jak żywność indukuje zmiany w ekspresji genów; oraz epigenomiki żywienia, skupiającej się na obserwacji nieprawidłowości występujących w materiale genetycznym i ich powiązanie z przyjmowaną żywnością. Głównym celem nutrigenomiki jest wykrycie genów odpowiadających za występowanie lub ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych takich jak otyłość, cukrzyca, choroby zapalne jelit czy nadciśnienie tętnicze oraz wykorzystanie tej wiedzy do układania indywidualnego planu leczenia, w tym także żywieniowego. Dzięki rozwojowi nutrigenomiki coraz więcej mówi się o medycynie spersonalizowanej, czyli dostosowaniu planu leczenia i żywienia indywidualnie do pacjenta, który wykonał badania genetyczne w celu zidentyfikowania swojego profilu genetycznego. Takie możliwości niesie ze sobą wykonanie badań Genodiet i iGenesis, a ich wyniki umożliwiają ułożenie spersonalizowanego planu żywienia i zaleceń dietetycznych dostosowanych do potrzeb organizmu, uwzględniając zapotrzebowanie na składniki odżywcze, przeciwutleniacze i predyspozycje do chorób dietozależnych oraz nietolerancji pokarmowych. Postęp nauki wykazał, że stało się możliwe zastosowanie nutrigenomiki w dziedzinie hamowania starzenia się i dostosowywanie rozwiązań żywieniowych w postaci suplementów w celu optymalnego odżywienia organizmu, aby zapobiegać starzeniu się komórek przez wytwarzanie nadmiaru wolnych rodników.