Zawał serca

Zawał mięśnia sercowego – epizod, do którego dochodzi w momencie zamknięcia światła naczynia krwionośnego w sercu, co hamuje przepływ krwi, które wiąże się z niedotlenieniem i powoduje martwicę części serca. Do zawału dochodzi najczęściej w przebiegu leczonej lub nieleczonej miażdżycy tętnic wieńcowych towarzyszących chorobie wieńcowej. Ognisko miażdżycy w ścianie tętnic, nazywane blaszką miażdżycową, doprowadza do zwężenia światła tętnicy, pęknięcia blaszki, a także może całkowicie ją zablokować co jest bezpośrednią przyczyną zawału mięśnia sercowego. Zawał mięśnia sercowego może pojawić się bardzo niespodziewanie, nawet u osoby aktywnej fizycznie i z pozoru zdrowej, ponieważ procesy miażdżycowe mogą rozwijać się latami nie dając żadnych specyficznych objawów, co wynika z indywidualnej predyspozycji.

Zawał mięśnia sercowego jest charakterystyczny dla osób po 40 roku życia, zdecydowanie częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet, ale ogólnie do grupy czynników ryzyka zalicza się występowanie nadciśnienia tętniczego, otyłości, palenie tytoniu, podeszły wiek, przerost lewej komory serca, miażdżycę, choroby układu krwionośnego, zaburzenia profilu lipidowego, w tym wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów, brak aktywności fizycznej, a także predyspozycje genetyczne – czyli występowanie epizodów sercowych, zawałów w rodzinie, czy predyspozycje do hiperhomocysteinemii.

Osoby z grup ryzyka powinny zwrócić szczególną uwagę na czynniki mogące wpłynąć na wystąpienie choroby wieńcowej lub zawału serca – kontrola masy ciała, zaprzestanie palenia papierosów oraz poznanie genetycznych predyspozycji do metabolizmu witamin i składników odżywczych wpływających na powstawanie blaszki miażdżycowej. Badanie nutrigenetyczne pomoże w dobraniu odpowiedniej diety, która uwzględni indywidualne predyspozycje danej osoby do rozwoju miażdżycy czy występowania zawałów serca, ponieważ u osób z grupy ryzyka stosowanie standardowych zaleceń może nie być wystarczające.

U osób, które przeszły zawał serca również pomocne będzie wykonanie badania nutrigenetycznego. Dzięki informacjom o metabolizmie tłuszczów, witamin z grupy B, zdolnościach antyoksydacyjnych oraz profilu żywieniowym będzie można dostosować indywidualne wytyczne, które wspomogą redukcję masy ciała, poprawę profilu lipidowego krwi, poziomu homocysteiny i procesów zapalnych. Zalecenia te mogą wpłynąć na zmniejszenie ryzyka kolejnych epizodów zawału serca.