MODUŁ HEALTH- GENETYCZNE CZYNNIKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I CUKRZYCY

Liczba osób dotkniętych cukrzycą oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego na świecie drastycznie wzrasta. W samej Polsce na cukrzycę cierpi co najmniej 3 mln osób, a choroby układu krążenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, zakrzepica żył głębokich, choroba niedokrwienna serca, zawał serca i udar mózgu są główną przyczyną zgonów wśród Polaków. Nieprawidłowy styl życia, w tym nieracjonalna dieta, niska aktywność fizyczna, stres, nadużywanie alkoholu i tytoniu - to niekwestionowane czynniki rozwoju powyższych chorób cywilizacyjnych.


Istotnym czynnikiem etiologicznym są również specyficzne predyspozycje genetyczne, charakterystyczne zarówno dla określonych populacji, jak i pojedynczych osób mogących posiadać więcej genów podnoszących ryzyko wystąpienia chorób. Oznacza to, że można być nosicielem takich postaci genów, których ekspresja w odpowiedzi na różne czynniki środowiskowe może doprowadzić do wystąpienia otyłości, insulinooporności, zaburzeń gospodarki węglowodanowej i lipidowej, czy nadciśnienia tętniczego. Są to m.in. geny wpływające na metabolizm glukozy, regulujące wydzielanie insuliny, kodujące białka wchodzące w skład lipoprotein transportujących cholesterol w surowicy, a także odpowiedzialne za występowanie przewlekłego stanu zapalnego, który jest ściśle związany z patogenezą miażdżycy, otyłości i cukrzycy.

Przykładowo wśród nosicieli specyficznych odmian genów można zaobserwować np. wyższy poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi, mniejszy spadek cholesterolu w odpowiedzi na zwiększone spożycie błonnika, silniejszą absorpcję cholesterolu z pożywienia, oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Posiadanie takich genów w połączeniu z nieprawidłowym stylem życia powoduje gorszą efektywność leczenia zaburzeń lipidowych i podnosi ryzyko miażdżycy. Świadomość tego jakiego zestawu genów jesteśmy posiadaczami jest ważna, zwłaszcza, jeśli w najbliższej rodzinie takie choroby już występują.

Moduł HEALTH, który  dedykowany jest dobrej kondycji organizmu i zdrowiu, ocenia około 20 polimorfizmów genów związanych z ryzykiem wystąpienia cukrzycy i chorób sercowo - naczyniowych. Nastawiony jest przede wszystkim na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób dietozależnych i profilaktykę zdrowia, ale również wprowadzenie działań wspierających proces leczenia, jeśli choroba już wystąpiła.

Dzięki badaniu dowiesz się:

  • czy wystąpienie podwyższonego poziomu cholesterolu i trójglicerydów może być u Ciebie uwarunkowane genetycznie;
  • czy posiadasz genetyczną predyspozycję do zaburzeń w metabolizmie węglowodanów, która zwiększa ryzyko wystąpienia insulinooporności oraz cukrzycy typu II;
  • co możesz zrobić, by zmniejszyć ryzyko zachorowania na zespół metaboliczny;
  • czy grozi Ci nadmierny rozrost tkanki tłuszczowej w okolicy narządów wewnętrznych (tzw. trzewnej).

Przejdź do zakładki: badania

Przejdź do zakładki: cennik