MODUŁ MEDLINE - genetyczne czynniki rozwoju chorób

Zdrowie jest dla każdego z nas bardzo ważne. Rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, co możemy zrobić, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia chorób przewlekłych, które rozwijają się podstępnie w naszym organizmie przez wiele lat. Kiedy choroba w końcu da o sobie znać, zazwyczaj jesteśmy skazani na częste wizyty u lekarzy oraz długie i kosztowne leczenie, w tym operacje.

Choroby przewlekłe zdominowały XXI wiek, przez to stały się przedmiotem licznych badań naukowców i jednym z głównych celów zdrowia publicznego. Obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że wspólny udział czynników genetycznych i środowiskowych, takich jak styl i warunki życia determinuje wiele schorzeń i problemów zdrowotnych.

Przykładowo osteoporoza to uwarunkowana wieloczynnikowo przewlekła choroba metaboliczna układu kostnego, na którą choruje 75 mln ludzi na świecie. Z jednej strony jako czynniki zachorowania wymienia się: niskie spożycie wapnia  i witaminy D, nadmierne spożycie kofeiny i alkoholu, szczupłą budowę ciała, czy niedostateczną aktywność fizyczna. Z drugiej zaś, czynniki genetyczne, które dodatkowo podnoszą to ryzyko. W badaniach ludzkiego genomu zidentyfikowano m.in. polimorfizmy genów, które determinują strukturę i gęstość mineralną kości, wchłanianie wapnia, czy metabolizm witaminy D.

Poznanie genetycznych uwarunkowań osteoporozy oraz innych chorób przewlekłych pozwala na podjęcie wczesnej profilaktyki poprzez opracowanie indywidualnych rekomendacji zarówno żywieniowych, jak i tych dotyczących pozostałych elementów stylu życia. Dzięki nim nieuchronny proces starzenia się organizmu nie musi oznaczać gorszego stanu zdrowia oraz pogorszenia jakości życia.

Moduł MEDLINE jest doskonałym uzupełnieniem Programu iGenesis. Ma na celu określenie Twoich predyspozycji genetycznych do rozwoju najpowszechniej występujących schorzeń cywilizacyjnych. To nowoczesne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia wykrycie indywidualnych predyspozycji chorób, przed wystąpieniem ich pierwszych objawów. Uzupełnienie wyniku badania o eliminację niekorzystnych czynników ryzyka, pozwala w sposób kompleksowy zadbać o Twój organizm.

Przejdź do zakładki: badania

Przejdź do zakładki: cennik