Polimorfizm

Zjawisko występowania różnych wersji tego samego genu w tej samej grupie populacyjnej (np. ludzi). Polimorfizm wpływa na aktywność białka lub receptora, który jest kodowany przez dany gen.

Dla kogo