Programowanie żywieniowe

Zależność pomiędzy odpowiednim sposobem odżywiania dziecka w okresie życia płodowego i okresu niemowlęcego a predyspozycją do rozwoju niektórych chorób (nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego).

Dla kogo