Biomarker

Czynnik biologiczny (np. żelazo), którego oznaczenie pozwala na otrzymanie informacji o aktualnym stężeniu lub obecności danej substancji lub jej metabolitów w organizmie.