Geny podatności

Geny, w których mutacje zwiększają szansę wystąpienia danej choroby; zwane także genami wrażliwości lub genami predyspozycji. Wykrycie zmian w tych genach nie jest równoznaczne z rozwinięciem się choroby czy dolegliwości. Przykładem mogą być geny warunkujące nadmierną masę ciała – otyłość. W przypadku wystąpienia mutacji w genie FTO możemy mówić o wysokim prawdopodobieństwie ryzyka rozwoju nadwagi i otyłości uwarunkowanej genetycznie, ponieważ ten wariant sprzyja podjadaniu i spożywaniu większej ilości posiłków bogato tłuszczowych.  Jednocześnie też wiedza o wystąpieniu takiego wariantu genu FTO to bardzo przydatna informacja, którą można uzyskać z wyników testu Genodiet i iGenesis. Wiedza na temat posiadania takiej mutacji pozwala na wprowadzenie odpowiednich zaleceń dotyczących żywienia i aktywności fizycznej, dzięki czemu obniży się ryzyko wystąpienia nadwagi lub otyłości.

Rozwój genetyki, zsekwencjonowanie genomu daje bardzo duże możliwości rozwoju medycyny. Dzięki odkryciu podłoża genetycznego otyłości i powiązania jej z genami podatności umożliwiło wprowadzenie dodatkowych badań mających na celu wczesne diagnozowanie osób z grup ryzyka czy rodzin, w których otyłość jest powszechną chorobą. Przede wszystkim należy skupić się na ocenie ryzyka, a następnie przeprowadzeniu badań genetycznych mających za zadanie określić predyspozycje do nadwagi i otyłości. W przypadku pozytywnego wyniku posiadanie wariantu genu FTO z średnim lub wysokim prawdopodobieństwem nadwagi i otyłości należy jak najszybciej wprowadzić zmiany w diecie i stylu życia. Otyłość to choroba, która pomimo uwarunkowań genetycznych może się nie ujawnić, jeśli nie zostanie aktywowana przez bodźce pochodzące ze środowiska. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ osoby otyłe zmagają się z wieloma innymi groźnymi dla zdrowia dolegliwościami. Powszechne jest występowanie zespołu metabolicznego, czyli zespołu obejmującego współistnienie otyłości, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy. Obniża to komfort życia, możliwości organizmu i dlatego tak ważne jest zapobieganie nadwadze.