Kwasy tłuszczowe trans

Kwasy tłuszczowe otrzymywane podczas procesu przemysłowego przetwarzania (utwardzania) tłuszczu roślinnego. Kwasy te charakteryzują się niekorzystnym oddziaływaniem na organizm człowieka, gdyż mogą sprzyjać rozwojowi m.in. zespołu metabolicznego. W warunkach naturalnych tłuszcze trans mogą powstawać w żołądkach przeżuwaczy pod wpływem fermentacji bakteryjnej.