Profil genetyczny

Zbiór wszystkich genów człowieka, które zostały ustalone na podstawie zbadania kodu genetycznego. Można go nazwać swojego rodzaju wizytówką danej osoby, ponieważ nie ma dwóch takich samych profili genetycznych. Każdy organizm charakteryzuje się swoim własnym i niepowtarzalnym profilem. Jedynym wyjątkiem są bliźnięta jednojajowe, które posiadają takie same genotypy, a co za tym idzie, taką samą pleć, cechy fenotypowe, predyspozycje do nietolerancji pokarmowych oraz różnych chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, ponieważ zapłodniona komórka jajowa ulega podziałowi, a następnie w macicy dochodzi do rozwoju dwóch komórek jajowych.

Geny dziedziczone są od rodziców biologicznych – połowa od matki, połowa od ojca, dlatego też istnieje możliwość ustalenia ojcostwa, czy pokrewieństwa na podstawie znajomości profili genetycznych badanego ojca i domniemanego potomka.

Znajomość profili genetycznych ma także szerokie zastosowanie między innymi w kryminalistyce, ponieważ umożliwia identyfikację zwłok, jeśli jest to niemożliwe z różnych przyczyn. Do ustalenia takiego profilu wystarcza nawet niewielki materiał, np. fragment naskórka, co poszerza możliwości w identyfikacji osoby podejrzanej o przestępstwo. Porównuje się wtedy zabezpieczony na miejscu zdarzenia materiał biologiczny z materiałem pobranym od potencjalnego sprawcy.

Dostępna diagnostyka kliniczna, która umożliwia ustalenie profili genetycznych jest nadzieją współczesnej medycyny. Dzięki informacjom, jakie daje nam taki profil, można określić predyspozycje do wystąpienia chorób o podłożu genetycznym, nietolerancji pokarmowych oraz zdolności do metabolizowania konkretnych składników odżywczych. Takie poznanie człowieka „od wewnątrz” stwarza świetne warunki do największego zindywidualizowania planu leczenia, ustalenia najlepszego planu żywieniowego, który zminimalizuje przebieg chorób lub obniży ryzyko ich wystąpienia.
Istnieje wiele różnych sposobów na odkodowanie DNA. Taką możliwość daje między innymi badanie iGenesis, które pozwala na poznanie oddziaływań genów na organizm i jego metabolizm, dzięki czemu można ustalić zindywidualizowany program żywieniowy dostosowany do wyników badania. Kolejną jego zaletą jest poznanie predyspozycji do różnych schorzeń, np. otyłości, zaburzeń lipidowych, nietolerancji pokarmowych, a także chorób cywilizacyjnych powiązanych z dietą.