Słownik

Wiedza na temat problemów dotyczących diety, prawidłowego żywienia oraz profilaktyki chorób dietozależnych jest kluczowa dla powodzenia terapii. Zestaw zagadnień i pojęć, które dotyczą prowadzonych przez DF Medica Polska badań jest bardzo szeroki. Udostępniony słownik pojęć, służy jako narzędzie informacji oraz edukacji dla klientów planujących skorzystać z usług DF Medica Polska.

Wybierz literę aby znaleźć interesujące cię hasło

B

Badania nutrigenetyczne

Badania, które pozwalają ustalić zależność między żywieniem, a genetyką (analizą genów). Dzięki przeprowadzeniu badania możliwa jest identyfikacja genetycznych skłonności do chorób, które są efektem oddziaływania poszczególnych składników pokarmowych na genom.

Czytaj dalej

Badania genetyczne

Metoda, która umożliwia pozyskanie informacji istotnych dla zdrowia człowieka. Pozwala wykrywać obecność odziedziczonych po przodkach zmian genetycznych, takich jak: mutacje czy polimorfizmy, znajdujących się w DNA.

Czytaj dalej

Biomarker

Czynnik biologiczny (np. żelazo), którego oznaczenie pozwala na otrzymanie informacji o aktualnym stężeniu lub obecności danej substancji lub jej metabolitów w organizmie.

Czytaj dalej