Słownik

Wiedza na temat problemów dotyczących diety, prawidłowego żywienia oraz profilaktyki chorób dietozależnych jest kluczowa dla powodzenia terapii. Zestaw zagadnień i pojęć, które dotyczą prowadzonych przez DF Medica Polska badań jest bardzo szeroki. Udostępniony słownik pojęć, służy jako narzędzie informacji oraz edukacji dla klientów planujących skorzystać z usług DF Medica Polska.

Wybierz literę aby znaleźć interesujące cię hasło

P

Potencjał detoksykacyjny

Zdolności organizmu do eliminacji toksyn – zarówno endogennych (pochodzących w organizmu) produktów przemiany materii, jak i egzogennych, czyli toksyn dostarczanych z otoczenia.

Czytaj dalej

Potencjał antyoksydacyjny

Zdolność organizmu do neutralizowania wolnych rodników tlenowych powstających w wyniku niekorzystnego wpływu środowiska. Procesy oksydacyjne nasilają się między innymi podczas wysiłku fizycznego, stresu, choroby czy intensywnego odchudzania.

Czytaj dalej

Profil genetyczny

Zbiór wszystkich genów człowieka, które zostały ustalone na podstawie zbadania kodu genetycznego. Można go nazwać swojego rodzaju wizytówką danej osoby, ponieważ nie ma dwóch takich samych profili genetycznych. Każdy organizm charakteryzuje się swoim własnym i niepowtarzalnym profilem. Jedynym wyjątkiem są bliźnięta jednojajowe, które posiadają takie same genotypy, a co za tym idzie, taką samą pleć, cechy fenotypowe, predyspozycje do nietolerancji pokarmowych oraz różnych chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość, ponieważ zapłodniona komórka jajowa ulega podziałowi, a następnie w macicy dochodzi do rozwoju dwóch komórek jajowych.

Czytaj dalej

Polimorfizm

Zjawisko występowania różnych wersji tego samego genu w tej samej grupie populacyjnej (np. ludzi). Polimorfizm wpływa na aktywność białka lub receptora, który jest kodowany przez dany gen.

Czytaj dalej

Programowanie żywieniowe

Zależność pomiędzy odpowiednim sposobem odżywiania dziecka w okresie życia płodowego i okresu niemowlęcego a predyspozycją do rozwoju niektórych chorób (nadwagi i otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego).

Czytaj dalej