Słownik

Wiedza na temat problemów dotyczących diety, prawidłowego żywienia oraz profilaktyki chorób dietozależnych jest kluczowa dla powodzenia terapii. Zestaw zagadnień i pojęć, które dotyczą prowadzonych przez DF Medica Polska badań jest bardzo szeroki. Udostępniony słownik pojęć, służy jako narzędzie informacji oraz edukacji dla klientów planujących skorzystać z usług DF Medica Polska.

Wybierz literę aby znaleźć interesujące cię hasło

G

(Genetyczne) predyspozycje sportowe

Indywidualne uwarunkowania, które odpowiadają za możliwości osiągania rezultatów w różnych dziedzinach sportu. Predyspozycje sportowe dzielone są ze względu na właściwości budowy, a także funkcjonowania struktury morfologicznej i biologicznej ciała, określanej zdolnościami motorycznymi. Cechy, które związane są z potencjałem sportowym uzależnione są od kilku różnych genów i ich efektu sumarycznego oddziaływania, ale również od czynników psychologicznych, somatycznych, neurokoordynacyjnych i kondycyjnych.

Czytaj dalej

Geny podatności

Geny, w których mutacje zwiększają szansę wystąpienia danej choroby; zwane także genami wrażliwości lub genami predyspozycji. Wykrycie zmian w tych genach nie jest równoznaczne z rozwinięciem się choroby czy dolegliwości. Przykładem mogą być geny warunkujące nadmierną masę ciała – otyłość. W przypadku wystąpienia mutacji w genie FTO możemy mówić o wysokim prawdopodobieństwie ryzyka rozwoju nadwagi i otyłości uwarunkowanej genetycznie, ponieważ ten wariant sprzyja podjadaniu i spożywaniu większej ilości posiłków bogato tłuszczowych.  Jednocześnie też wiedza o wystąpieniu takiego wariantu genu FTO to bardzo przydatna informacja, którą można uzyskać z wyników testu Genodiet i iGenesis. Wiedza na temat posiadania takiej mutacji pozwala na wprowadzenie odpowiednich zaleceń dotyczących żywienia i aktywności fizycznej, dzięki czemu obniży się ryzyko wystąpienia nadwagi lub otyłości.

Czytaj dalej

Genom

Określenie to zostało stworzone przez H. Winklera w 1920 roku. Jest to materiał genetyczny zawarty w podstawowym, pojedynczym zestawie chromosomów, które stanowią formę organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Wielkość genomu jest całkowitą liczbą par zasad DNA w jednej kopii haploidalnego genomu.

Czytaj dalej

Genotyp

Termin ten został wprowadzony przez W.L. Johannsena w 1909 roku. Genotyp jest określany jako całość genów organizmu, które warunkują powstawanie i wykształcanie przez nowego osobnika cech dziedzicznych po rodzicach. Jest on systemem, w skład którego wchodzą pary alleli, czyli tych samych wersji genu, które można oznaczyć przykładowo symbolami: aa, AA – homozygoty; Aa – heterozygota. Jedne z cech są dominujące, inne recesywne. Allel recesywny w obecności allelu dominującego nie jest ujawniany, co sprawia, że fenotyp osoby jest wyznaczany przez dominującą formę genu. Gdy litery zapisu mają taką samą wielkość, żaden z alleli nie dominuje. Dodatkowo allele tego samego genu różnią się jedynie pojedynczymi nukleotydami, co określa się mianem polimorfizmów, które warunkują występowanie różnic między osobnikami tej samej populacji, ponieważ w wyniku obecności polimorfizmów kodowane są inne białka o zmienionych funkcjach, co odbija się na funkcjonowaniu całego organizmu. Dlatego rozróżniamy kolor oczu, włosów, skóry, czy sylwetkę ciała.


Każdy człowiek ma inny genotyp, z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych, które posiadają taki sam zestaw genów, ponieważ wykształciły się z jednej zapłodnionej komórki jajowej, która uległa podziałowi, z której następnie rozwinęły się dwa osobne organizmy.

Czytaj dalej

Genodieta

To program dietetyczny oparty na indywidualnych potrzebach organizmu, uwzględniający konkretne uwarunkowania genetyczne. Skomponowane „na miarę” zalecenia żywieniowe, które kształtują styl życia i mają wpływ na kondycję oraz zdrowie człowieka.

Czytaj dalej